Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Aktuality

Piata výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Uzávierka: 1. 4. 2014

Štúdium a výskum vo Švajčiarsku

Aktualizovaná publikácia vo formáte PDF prináša prehľad o systéme vysokých škôl a výskumu vo Švajčiarsku, informácie o programe Sciex, ako aj o ďalších možnostiach mobilitných štipendií; rok vydania: 2013, ISBN 978–80–88521–13–5

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Uzávierka: 1. 4. 2013

Tretia výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Uzávierka: 1. 4. 2012

Druhá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Uzávierka: 1. 4. 2011

Prvá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Uzávierka: 1. 11. 2010

Archív ...

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 


Sciex-NMSch
spolupracuje s: